ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 3.2

Rating:
( 0 Rating )

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»

Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Υφαντίδης

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ 23-06-2013

Η’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (κατά Ιωάννη, κεφ.7, στιχ. 37-52)

Κυριακή της Πεντηκοστής

- Αγία Τριάδα, Άγιο Πνεύμα, Εκκλησία -

 

Ο Κύριος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα, την τελευταία ημέρα της μεγάλης εορτής της Σκηνοπαγίας, την οποία οι Εβραίοι εόρταζαν πενήντα ημέρες μετά το Πάσχα, και για μια ολόκληρη εβδομάδα, ώστε να θυμούνται την πορεία των προγόνων τους από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Την τελευταία και πιο επίσημη ημέρα, έκανα αναπαράσταση της εισόδου στη γη της Επαγγελίας. Οι ιερείς έπαιρναν νερό από την κολυμβήθρα του Σιλωάμ και προχωρούσαν προς το Ναό, ραντίζοντας το θυσιαστήριο και τα πλήθη. Αυτή λοιπόν την τελευταία ημέρα της εορτής, ο Ιησούς, λαμβάνοντας αφορμή από την τελετή,με δυνατή φωνή δίδαξε πως «Εάν τις διψ, ρχέσθω πρός με κα πινέτω. Ο πιστεύων ες μέ, καθς επεν γραφή, ποταμο κ τς κοιλίας ατο εύσουσιν δατος ζντος». Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος μας μεταφέρει τη διδασκαλία αυτή, εξηγεί αμέσως πως ο Χριστός «τοτο δ επε περ το Πνεύματος ο μελλον λαμβάνειν ο πιστεύοντες ες ατόν». Κατά την περίοδο των σαράντα ημερών από την Ανάσταση του Κυρίου, ο Ιησούς εμφανιζόταν στους μαθητές Του (Αποστόλους, Παναγία, μυροφόρες γυναίκες και εβδομήκοντα μαθητές) και τους εξηγούσε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τους παρήγγειλε δε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την πραγματοποίηση της υποσχέσεως που τους είχε δώσει, ότι δηλαδή ο Πατήρ θα τους έστελνε το Άγιο Πνεύμα, το Οποίο θα τους ενίσχυε στο έργο τους και στη ζωή τους. Πράγματι, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του “Πράξεις των Αποστόλων”, «ν τ συμπληροσθαι τν μέραν τς πεντηκοστς σαν παντες ο πόστολοι μοθυμαδν π τ ατό. Κα γένετο φνω κ το ορανο χος σπερ φερομένης πνος βιαίας, κα πλήρωσεν λον τν οκον ο σαν καθήμενοι· κα φθησαν ατος διαμεριζόμεναι γλσσαι σε πυρός, κάθισέ τε φ᾿ να καστον ατν, κα πλήσθησαν παντες Πνεύματος γίου, κα ρξαντο λαλεν τέραις γλώσσαις καθς τ Πνεμα δίδου ατος ποφθέγγεσθαι».

Η εορτή της Πεντηκοστής έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο: ολοκληρώνεται η φανέρωση της Αγίας Τριάδος, ενδημεί στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα και ιδρύεται η Εκκλησία.

Πρώτα απ’ όλα είναι η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η φανέρωση της Τριαδικότητας του Θεού. Για το λόγο αυτό η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η εορτή της Αγίας Τριάδος. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, την περίοδο από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι και τον Ευαγγελισμό, που αναφέρονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, φανερώθηκε κυρίως το πρόσωπο του Πατέρα, ο Οποίος ήταν το κεντρικό σημείο αναφοράς, την περίοδο από την ημέρα του Ευαγγελισμού μέχρι την Ανάληψή του Κυρίου, τα οποία αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, φανερώθηκε κυρίως το πρόσωπο του Υιού, ο Οποίος ήταν το κεντρικό σημείο αναφοράς, από δε την ημέρα της Πεντηκοστής και μέχρι σήμερα, φανερώνεται και αποτελεί κεντρικό πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα. Έτσι η Εκκλησία μας καλεί να τιμήσουμε την Αγία τριάδα, σύμφωνα με το τροπάριο που ψάλλεται κατά τον Εσπερινό της Πεντηκοστής: «Δετε λαοί, τν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ν τ Πατρί, σν γίῳ Πνεύματι· Πατρ γρ χρόνως γέννησεν Υἱόν, συναΐδιον κα σύνθρονον, κα Πνεμα γιον ν ν τ Πατρί, σν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οσία, μία Θεότης, ν προσκυνοντες πάντες λέγομεν· γιος Θεός, τ πάντα δημιουργήσας δι' Υο, συνεργίᾳ το γίου Πνεύματος, γιος σχυρός, δι' ο τν Πατέρα γνώκαμεν, κα τ Πνεμα τ γιον πεδήμησεν ν κόσμ, γιος θάνατος, τ Παράκλητον Πνεμα, τ κ Πατρς κπορευόμενον, κα ν Υἱῷ ναπαυόμενον, Τρις γία, δόξα σοι». Για να κατανοήσουμε καλύτερα την πίστη και διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας σχετικά με την Αγία Τριάδα, θα αναφέρουμε ακόμη ένα τροπάριο, από τον σημερινό Όρθρο: «Φς Πατήρ, φς Λόγος, φς κα τ γιον Πνεμα, περ ν γλώσσαις πυρίναις, τος ποστόλοις πέμφθη, κα δι' ατο πς κόσμος φωταγωγεται, Τριάδα σέβειν γίαν». Τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, συμπροσκυνούνται και συνδοξάζονται από την Εκκλησία και τους πιστούς, ως ισότιμα και ομοούσια.

Σήμερα γίνεται ιδιαίτερα αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, το Οποίο φανερώθηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών. Σχετικά με την ταυτότητα του Αγίου Πνεύματος, το σημαντικότερο, βεβαίως, κείμενο είναι το Σύμβολο της Πίστεως, στο όγδοο άρθρο του οποίου ομολογούμε: «Κα ες τ Πνεμα τ γιον, τ κύριον, τ ζωοποιόν, τ κ το Πατρς κπορευόμενον, τ σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον, τ λαλσαν δι τν Προφητν». Στην Παλαιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα ομιλούσε δια στόματος των Προφητών, προετοιμάζοντας και καθοδηγώντας τον άνθρωπο για την έλευση του Ιησού και τη σωτηρία του κόσμου. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εκδηλώθηκε πλέον φανερά, έκτοτε δε αγιάζει συνεχώς τον άνθρωπο, ώστε να γνωρίσει την αλήθεια, που είναι ο Αναστάς Χριστός. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον αναγεννά και ως ύδωρ, σύμφωνα και με το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, τον καθαρίζει, δροσίζοντας την ψυχή του και γεμίζοντάς τον εσωτερικά με τα χαρίσματά Του. Ένα πολύ γνωστό τροπάριο της σημερινής ημέρας μας εξηγεί, ακόμη περισσότερο, όσα η Εκκλησία μας διδάσκει: «Βασιλε οράνιε, Παράκλητε, τ Πνεμα τς ληθείας, πανταχο παρών, κα τ πάντα πληρν, θησαυρς τν γαθν, κα ζως χορηγός, λθέ, κα σκήνωσον ν μν, κα καθάρισον μς π πάσης κηλδος, κα σσον γαθ τς ψυχς μν». Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του Χριστιανού, αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι του αναγεννημένου ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού, ή αλλιώς, του αληθινού υιού του Θεού, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο, ο οποίος στην προς Ρωμαίους Επιστολή (στ. 14) αναφέρει πως «σοι γρ πνεύματι θεο γονται, οτοι υο θεο εσιν».

Επιπλέον, η σημερινή ημέρα, κατά την οποία οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, είναι η «γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας». Πριν από την Πεντηκοστή η Εκκλησία, ως τόπος παρουσίας του Τριαδικού Θεού και κοινωνίας προσώπων μεταξύ τους και με το Θεό, έμοιαζε, σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, με ανθρώπινο σώμα, πριν αυτό δεχθεί τη ζωογόνο πνοή του Δημιουργού. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα δίνει αυτή τη ζωογόνο πνοή στους Αποστόλους και στην Εκκλησία. Μετά την ανάστασή Του, ο Κύριος είχε ζητήσει από τους μαθητές Του να διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και να βαπτίζουν όσους θα πιστέψουν. Αυτή την αποστολή ξεκίνησαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού έλαβαν τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, με αποτέλεσμα να «προστεθούν» στην Εκκλησία περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές (Πράξεις 2,41) και να σχηματισθεί, με τον τρόπον αυτόν, η πρώτη Χριστιανική κοινότητα, των Ιεροσολύμων. Έκτοτε, η Εκκλησία του Χριστού είναι ο νέος λαός του Θεού, στον οποίον μπορούν να ανήκουν όλοι οι άνθρωποι, από οποιανδήποτε φυλή και αν προέρχονται, αρκεί να πιστέψουν στον Αναστάντα Χριστό και έτσι να αναγεννηθούν πνευματικά. Μια αναγέννηση, που επιτελείται μόνο μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, Θεανθρώπινος, το αναστημένο Σώμα του Κυρίου μας, μαζί με όλους τους βαπτισμένους. Αυτό το γεγονός, κατά το οποίο ο άνθρωπος γίνεται «ένα σώμα» με το Χριστό, τον φέρει και πάλι κοντά στον Τριαδικό Θεό, καθιστώντας τον έτσι μέτοχο της αιώνιας ζωής. Αυτός είναι ο λόγος, τονίζει ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, για τον οποίο πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι αυτή η ιδία η σωτηρία του ανθρώπου.

Όλες αυτές οι αλήθειες που προαναφέρθηκαν, τονίζονται πολύ παραστατικά στην Ορθόδοξη εικόνα της Πεντηκοστής. Εικονίζονται πάντοτε οι Δώδεκα Απόστολοι, οι εκλεγμένοι από τον ίδιο τον Χριστό, οι οποίοι εκπροσωπούν και εκφράζουν συμβολικά την πληρότητα της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Κύριος, όπως οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ εκπροσωπούσαν την πληρότητα της παλαιοδιαθηκικής πραγματικότητας. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση των πενήντα ημερών από την Ανάσταση του Κυρίου, οι Απόστολοι είχαν ήδη αντικαταστήσει τον Ιούδα με τον Ματθία, ο οποίος ήταν και εκείνος μαθητής του Χριστού. Το γεγονός αυτό μας δείχνει πως για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ήταν απαραίτητη η πληρότητα της Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται συμβολικά με τον αριθμό δώδεκα, υπογραμμίζει δε το γεγονός πως τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δόθηκαν σε ολόκληρη την Εκκλησία συνολικά και όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα. Αυτό γίνεται ακόμη πιο φανερό εάν παρατηρήσουμε πως ναι μεν οι εικονιζόμενοι Απόστολοι είναι δώδεκα, ώστε να εκφράζεται η πληρότητα, όμως ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις, οι οποίοι δε συγκαταλέγονται στον κύκλο των δώδεκα Αποστόλων, και είναι ο απόστολος Παύλος και οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα η επέκταση και συνέχεια της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πύρινων γλωσσών. Αυτό είναι και το μοναδικό καθαρά ιστορικό στοιχείο, το οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα, αφού όλα τα υπόλοιπα είναι κυρίως συμβολικά. Η θέση των Αποστόλων στην εικόνα, σε ημικύκλιο, φανερώνει μια πραγματικότητα: το Άγιο Πνεύμα δεν πέμπει τη Χάρη του μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και στους συγκεκριμένους ανθρώπους, στους Αποστόλους, αλλά βρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία, αναγεννά όλους τους βαπτισμένους, όλων των εποχών και όλων των εθνών, οι οποίοι προστίθενται στη σειρά των Αποστόλων, ο ένας δίπλα στον άλλο, επεκτείνοντας έτσι την εικόνα της Πεντηκοστής μέχρι σήμερα και μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Στο κάτω μέρος της εικόνας ζωγραφίζεται ένα πρόσωπο, με τη μορφή του άρχοντα και συμβολίζει τον «Κόσμο», τους ανθρώπους δηλαδή στους οποίους η Εκκλησία μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Αναστάντος Κυρίου. Όμως και η κτίση, η δημιουργία ολόκληρη, συμμετέχει στην Πεντηκοστή, όπως φαίνεται από τον ανθοστολισμό της εικόνας και την μακραίωνη παράδοση οι πιστοί να κρατούν στα χέρια τους, κατά τη διάρκεια των σημερινών ακολουθιών, διάφορα άνθη (κυρίως καρυδόφυλλα). Η κατήχηση και ο αγιασμός του ανθρώπου και της δημιουργίας ολόκληρης είναι η αποστολή της Εκκλησίας συνεχώς, από την εποχή των Αποστόλων μέχρι σήμερα. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως οι Απόστολοι βρίσκονται χωρισμένοι σε δύο μέρη, στο μέσον δε της εικόνας υπάρχει ένα κενό. Είναι η θέση της Αγίας Τριάδος, η οποία, πλέον, με την Πεντηκοστή, γίνεται προσιτή στον άνθρωπο και τη ζωή του.

Η σημερινή εορτή της Πεντηκοστής αποτελεί για όλους μας μια ευκαιρία ώστε να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Θεό, να πιστέψουμε σε Αυτόν, να δεχθούμε την ανακαινιστική δροσιά της Χάρης του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής, την οποία χαρίζει στην ανθρωπότητα ο Αναστάς Κύριός μας. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεγάλη Πέμπτη η ελευθερία της ταπείνωσης

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι για την Εκκλησία μας αφορμή να θυμηθούμε τον Μυστικό Δείπνο, την…

Άφθαρτος στο κελί του βρέθηκε μοναχός που ήταν νεκρός πάνω από ένα μήνα

Μάρτυρες ενός θαυμαστού γεγονότος έγιναν οι Πατέρες της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων του…

Πλήθος πιστών για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παΐσιου

Πλήθος πιστών επισκέφθηκε χθες τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή…

ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΝΕΣΤΟΥ 10 ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Το μυστήριο της θείας λειτουργίας τελείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή σύμφωνα με το Αγιορείτικο ημερολόγιο και τυπικό και επιτελούνται συχνές αγρυπνίες

Για πληροφορίες τηλ. 2310662820

Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία
Η ιστοσελίδα Pmnews δεν ευθύνεται για τις απόψεις των μελών της καθώς και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι διάφοροι σύνδεσμοι. Οι πηγές όσων άρθρων, ειδήσεων ή πληροφοριών ανήκουν σε άλλη ιστοσελίδα αναφέρονται σε εμφανές σημείο.
www.pmnews.gr Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία | All rights reserved