ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 3.4

Rating:
( 0 Rating )

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η σκηνή που μας παρουσιάζεται στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι μεγαλειώδης, γεμάτη μυστήριο και απλότητα. Μεγαλειώδης διότι Εκείνος που καλεί είναι «ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ», ο Μεσσίας Χριστός. Είναι γεμάτη μυστήριο, διότι ένας ολόκληρος κόσμος αλλάζει και μια νέα πνευματική κοινωνία συστήνεται. Είναι όμως και απλή, διότι προέρχεται μέσα από την καθημερινότητα.

Ήταν η ημέρα κατά την οποία ο Θεάνθρωπος έπρεπε να εκλέξει τους συνεργάτες Του, προκειμένου να προχωρήσει στο μεγάλο έργο της αλλαγής, μεταμόρφωσης, ανακαίνισης και σωτηρίας του κόσμου. Βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους του κόπου και της βιοπάλης, σε μια ομάδα ψαράδων. Ως καρδιογνώστης που ήταν, γνώριζε το χαρακτήρα και το βάθος των καρδιών τους, καθώς και την απλότητα της ψυχής τους. Ο Χριστός καλεί τους απλοϊκούς ψαράδες, τη στιγμή μάλιστα που εκείνοι ασχολούνταν με την καθημερινή τους εργασία, προκειμένου να τους αναθέσει μια δύσκολη αποστολή: να γίνουν «αλιείς ανθρώπων». Απροσδόκητο το κάλεσμα, παράδοξη η εργασία που θα τους ανέθετε, πλην όμως «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά ἐστί παρά τῷ Θεῷ» (Λουκάς 18,27). Πρόθυμα άφησαν «και πλοία και δίκτυα», αφού τη στιγμή εκείνη δε μίλησε η κοινή λογική, αλλά η καρδιά τους. Η παρουσία του φωτισμένου Διδασκάλου, το βλέμμα Του, η φωνή Του, η ακτινοβολία της θεϊκής Του αγάπης, τους τράβηξε σα μαγνήτης κοντά Του, τους προσέλκυσε μάλιστα μέχρι του σημείου εκείνου, ώστε «ευθέως», αμέσως δηλαδή, χωρίς καθυστέρηση, να Τον ακολουθήσουν. Κάποιο αλάνθαστο μυστικό αισθητήριο της ψυχής τους, τους έκανε να αντιληφθούν πως το πρόσωπο το οποίο τους καλεί δεν είναι απλώς «ο διδάσκαλος», αλλά ο «Θείος Διδάσκαλος». Πρώτοι μαθητές  ήταν ο Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και ο αδελφός του Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου. Η ομάδα των πρώτων αυτών τεσσάρων μαθητών αυξανόταν συνεχώς: συμπληρώθηκε με άλλους οκτώ, με την πάροδο δε του χρόνου ακολούθησε μια δεύτερη ομάδα, των εβδομήντα, όπως επίσης και ορισμένες γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι μετέπειτα μυροφόρες, στη συνέχεια δε προστέθηκαν τα πλήθη του κόσμου που συγκεντρώνονταν κοντά Του για να ακούσουν τη διδασκαλία Του.

Πολλοί, δια μέσου των αιώνων, διερωτήθηκαν γιατί ο Χριστός για ένα τέτοιο κοσμοσωτήριο έργο δεν κάλεσε σοφούς, ρήτορες, πλούσιους, δυνατούς, ισχυρούς και με αξιώματα ανθρώπους, αλλά τους άσημους, πτωχούς και αγράμματους ψαράδες. Ξεκάθαρη απάντηση δίδει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος επισημαίνει πως ο Χριστός δεν ήθελε να αναμείξει το αγνό και ουράνιο Ευαγγέλιο με το ανθρώπινο κοσμικό φρόνιμα, με τις ανθρώπινες επιβολές και τα ανθρώπινα συστήματα. Το έργο του Κυρίου είναι θεϊκό, δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινα τεχνάσματα και πολύπλοκες φιλοσοφίες. Το Ευαγγέλιο είναι τόσο τέλειο, ώστε δε χρειάζονται παρά μόνο αγνές και άδολες ψυχές να το πιστέψουν, να το ζήσουν και να το μεταδώσουν ακέραιο και ανόθευτο, με ταπείνωση και αγάπη. Όσον αφορά τα προσόντα των ισχυρών, αυτά ο Ιησούς δεν τα χρειαζόταν, διότι, ως Θεός, θα αποδείκνυε στην πράξη πως έχει τη δύναμη από ασόφους να δημιουργεί σοφούς και από αγράμματους ψαράδες να δημιουργεί θεολόγους, οι οποίοι θα κατέπλητταν αργότερα την ανθρωπότητα με τη δύναμη του λόγου και των έργων τους. Πολύ ζωντανά ο απόστολος Παύλος ερμηνεύει αυτή την επιλογή του Χριστού γράφοντας στην Α΄ προς Κορινθίους (1,27): «ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου έξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά». Ορισμένοι, μάλιστα, από τους αποστόλους μας άφησαν τα συγγραφικά τους θεόπνευστα έργα, τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές, στα οποία, με δύναμη λόγου και σοφίας, περιγράφουν τη ζωή, τα θαύματα και τη διδασκαλία του Αναστάντος Κυρίου. Τα έργα αυτά θαυμάζονται, αιώνες τώρα, από φιλοσόφους, κοινωνιολόγους και άλλους σοφούς, για την υψηλή πνευματικότητα και την τελειότητά τους.

Οι Απόστολοι ακολούθησαν τον Κύριο άμεσα, «ευθέως» όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, άνευ όρων, άνευ ορίων και άνευ σκοπιμοτήτων, και μετά την Πεντηκοστή έγιναν «αλιείς ανθρώπων». Πράγματι, η εξέλιξη των γεγονότων επιβεβαίωσε τους λόγους του Κυρίου. Μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος, πραγματοποιήθηκε στο ακέραιο αυτό το οποίο είχε προαναφέρει στους Αποστόλους ο Χριστός: «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθαίος 10,16). Και πράγματι, όλοι οι μαθητές Του κατόρθωσαν, όχι μόνο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά και να μεταστρέψουν, με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, αμαρτωλούς, κακούργους και διεφθαρμένους, αναγεννώντας και μεταμορφώνοντάς τους σε πραγματικούς Χριστιανούς, ώστε, σύμφωνα με τα συναξάρια των πρώτων αιώνων, πολλοί από αυτούς, κατά τους φρικτούς διωγμούς εναντίον των Χριστιανών, να μαρτυρήσουν για του Χριστού την πίστη την αγία.

Έκτοτε το Ευαγγέλιο έγινε προσιτό σε εκατομμύρια ανθρώπους, αφού ο Κύριος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμόθεο 2,24). Αναφέρει σχετικά ο Μητροπολίτης Ξάνθης Αντώνιος: «Εἶναι καταπληκτικὸ τὸ πὼς οἱ ἀγράμματοι ψαράδες ἔγιναν σοφοί, καί μέ ἰκανότητες ψυχικὲς καί διανοητικὲς κατώρθωσαν νά γράψουν νέες σελίδες εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλάζοντας τὸν ψυχικὸν κόσμον τῶν εἰς τὸν Χριστὸν πιστευσάντων. Μέ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, παρ’ ὅλον τὸν πόλεμον ἐπὶ τρεῖς σχεδὸν αἰῶνας, κατίσχυσαν μιᾶς τεραστίας εἰς δύναμιν Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, μαχόμενοι μέ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον, ἡ Ὀρθοδοξία, γνησία ἔκφρασις τοῦ Χριστιανισμοῦ, δίδει τὴν μάχην τῆς διαφωτίσεως εἰς τὸν κόσμον. Ἠμεὶς εἴμεθα συνεχισταὶ τῶν Ἀποστόλων και τῶν μαρτύρων. Ἂς συνεχίσωμεν τὴν μάχην». Η μάχη αυτή δεν είναι, βεβαίως, μια μάχη με όπλα θανατηφόρα, αλλά μια μάχη με ένα μοναδικό όπλο ζωής, την ανυστερόβουλη, ανιδιοτελή, αγάπη. Και η μάχη αυτή δεν επιφέρει θάνατο στην ανθρωπότητα, αλλά έχει ως μοναδικό σκοπό το φωτισμό των καρδιών όλων των ανθρώπων με το φως του Αναστάντα Κυρίου μας, ο οποίος είναι ο «Ήλιος της δικαιοσύνης», όπως συχνά ψάλλουμε σε διάφορα τροπάρια κατά τη διάρκεια του έτους, είναι το κατεξοχήν αληθινό «Φως» της ανθρωπότητας. Κατ’ επέκταση η μάχη αυτή επιφέρει τη συγκρότηση μιας Χριστιανικής κοινωνίας, στην οποία ο ένας άνθρωπος θα στηρίζει τον άλλο, αλλά και την κτίση ολόκληρη, και όλοι μαζί θα αντλούμε τη δύναμη από τον Άγιο Θεό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεγάλη Πέμπτη η ελευθερία της ταπείνωσης

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι για την Εκκλησία μας αφορμή να θυμηθούμε τον Μυστικό Δείπνο, την…

Άφθαρτος στο κελί του βρέθηκε μοναχός που ήταν νεκρός πάνω από ένα μήνα

Μάρτυρες ενός θαυμαστού γεγονότος έγιναν οι Πατέρες της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων του…

Πλήθος πιστών για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παΐσιου

Πλήθος πιστών επισκέφθηκε χθες τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή…

ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΝΕΣΤΟΥ 10 ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Το μυστήριο της θείας λειτουργίας τελείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή σύμφωνα με το Αγιορείτικο ημερολόγιο και τυπικό και επιτελούνται συχνές αγρυπνίες

Για πληροφορίες τηλ. 2310662820

Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία
Η ιστοσελίδα Pmnews δεν ευθύνεται για τις απόψεις των μελών της καθώς και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι διάφοροι σύνδεσμοι. Οι πηγές όσων άρθρων, ειδήσεων ή πληροφοριών ανήκουν σε άλλη ιστοσελίδα αναφέρονται σε εμφανές σημείο.
www.pmnews.gr Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία | All rights reserved