ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 3.9

Rating:
( 0 Rating )

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»

Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Υφαντίδης

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ 18-08-2013

H’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(κατά Ματθαίο, κεφ. 14, στιχ. 14-22)

Το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων

- υλικά αγαθά και οικονομία -

Πολλές και ποικίλες οι ανάγκες που ο άνθρωπος από πολύ νωρίς αντιμετωπίζει στη ζωή του. Από τη μια πλευρά οι πνευματικές ανάγκες, όπως η αναζήτηση της Αλήθειας, η ύπαρξη του Θεού, η μετά το θάνατο ζωή. Από την άλλη οι υλικές ανάγκες, όπως η εξεύρεση εργασίας, η κατοικία, η επιβίωση. Το σημερινό, πολύ γνωστό, Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας δίνει την αφορμή να ασχοληθούμε με το ζήτημα των υλικών αγαθών και της οικονομίας σε σχέση με τον άνθρωπο. Πέντε περίπου χιλιάδες άνδρες, χωρίς τα γυναικόπαιδα, παρακολουθούσαν ολόκληρη την ημέρα, σε τόπο ερημικό, τη διδασκαλία του Κυρίου και τις θεραπείες ασθενών. Το βράδυ, οι μαθητές του Ιησού άρχισαν να αντιμετωπίζουν με αγωνία το πρόβλημα της σίτισης  τόσων ανθρώπων, αφού τα υπάρχοντα εφόδια ήταν ελάχιστα: πέντε άρτοι και δύο ιχθείς. Η εντολή όμως που δίνει ο Διδάσκαλος στους μαθητές Του ήταν πέρα από τα δεδομένα της σκέψης τους: «δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» (δώστε τους εσείς να φάνε). Εκείνοι κάνουν υπακοή στον λόγο του Χριστού. Με τη δική Του ευλογία τα εφόδια πολλαπλασιάζονται και όχι μόνο καλύπτουν την ανάγκη σίτισης των χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και περισσεύουν πάρα πολλά, για τα οποία τους δίνεται η εντολή να τα συγκεντρώσουν.

Η χριστιανική σκέψη βρίσκεται πολύ κοντά στο φυσικό νόμο, ο οποίος, μέσω του ίδιου του Κυρίου, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως τρόπος ζωής: «μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, Τί φάγωμεν; ἤ, Τί πίωμεν; ἤ, Τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν: οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων» (Ματθαίος 6, 31-32) και «ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά: οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν […] καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν: οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν» (Ματθαίος 6, 26,28). Η πρόταση αυτή του Κυρίου, πρόταση εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια, και έκφραση της εμπιστοσύνης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού προς αυτόν, δεν καταργεί την υποχρέωσή μας προς εργασία και παραγωγή των αναγκαίων για το βιοπορισμό μας. Στην πραγματικότητα η πρόταση αυτή του Κυρίου αποδοκιμάζει την υπέρμετρη μέριμνα απόκτησης υλικών αγαθών, η οποία προέρχεται από τη μικρή πίστη και την απληστία του ανθρώπου. Δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μακριά από τη διδασκαλία του Κυρίου αγωνίζονται να αυξήσουν τα υλικά τους αγαθά, ελπίζοντας πως με τον τρόπο αυτό θα πετύχουν μέχρι και την παράταση της ζωής τους. Αντίθετα, για τον Χριστιανό, η οικονομική άνεση δεν είναι ο σκοπός της ζωής του, αλλά ένας απλός τρόπος για την επίτευξη της πνευματικής του προόδου. Τον άνθρωπο, όπως επισημαίνει σύγχρονος Ιεράρχης, οφείλει να τον διακατέχει η αγωνία μήπως χάσει το σύνδεσμό του με το Χριστό και όχι η επιθυμία να αποκτήσει πολλά εφήμερα αγαθά. Η Εκκλησία, βέβαια, ενδιαφέρεται το ίδιο και για τις πνευματικές και για τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά θέτει μια σειρά στις απαιτήσεις του, ανατρέποντας τη λογική και οδηγώντας τον άνθρωπο στην υπερλογική πραγματικότητα: Προηγούνται οι πνευματικές ανάγκες και έπονται οι υλικές. Πρώτα δίδαξε ο Χριστός τους πέντε και πλέον χιλιάδες του σημερινού Ευαγγελίου και στη συνέχεια κάλυψε την ανάγκη σίτισής τους. Πρώτα ικανοποίησε την πνευματική τους πείνα και στη συνέχεια ανταποκρίθηκε πλήρως και στη σωματική τους. Δεν περιφρονείται το ανθρώπινο σώμα και οι υλικές ανάγκες του, αλλά ούτε και θεοποιούνται αυτές. Η φροντίδα των υλικών αναγκών του ανθρώπου βοηθούν στο να επιτευχθεί ο πραγματικός σκοπός του ανθρώπου, η αιώνια ένωσή του δηλαδή με το Θεό Λυτρωτή.

Τα τελευταία χρόνια η υπέρμετρη προσπάθεια αύξησης υλικών αγαθών από μέρους κρατών και κοινωνιών, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησε σε μια τραγωδία, η οποία δεν είναι άλλη από τον διαχωρισμό της οικονομίας από την κοινωνία, οδηγώντας έτσι στο διαχωρισμό της οικονομίας από τις ανάγκες της κοινωνίας: η οικονομία δε θεραπεύει πλέον τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά, αντίθετα, οι ανάγκες της κοινωνίας υποτάσσονται στα ατομικά συμφέροντα, τα οποία κυβερνούν την οικονομία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπενθυμίζει συνεχώς πως η οικονομία πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία. Μάλιστα, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος υπογραμμίζει πως η απανθρωπιά της διεθνούς οικονομίας μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο επί τη βάση της ανάγκης των ανθρώπων να δημιουργήσουν αληθινές και αυθεντικές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, αποδοχής του άλλου και κατανόησης, σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινωνίας των εμπειριών της ζωής. Κυρίως όμως ο κόσμος έχει ανάγκη, τονίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από σχέσεις αγάπης: αγάπη ως τρόπος ζωής, αγάπη ως μίμηση της αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εάν οι υλικές ανάγκες του ανθρώπου δε μεταμορφωθούν σε σχέσεις επικοινωνίας, εάν οι ανθρώπινες επιστήμες, οι πολιτικές και οι οικονομικές επιστήμες δεν τεθούν στην υπηρεσία των σχέσεων αγάπης, ο σύγχρονος άνθρωπος δε θα μπορέσει να βρει τη χαμένη του ελπίδα για την επίλυση των αναγκών του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η τραγωδία της ανεργίας, η οποία δε μπορεί να επιλυθεί χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη και μάλιστα σε ένα κράτος άδικο και μη ευαίσθητο κοινωνικά.

Μια πολύ αγαπημένη Ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η Αρτοκλασία, της «ευλογήσεως των πέντε άρτων», βασίζεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και τελείται συνήθως κατά τον Εσπερινό, το απόγευμα, την ώρα δηλαδή που έγινε και το θαύμα του Κυρίου. Είναι παλαιότατη λειτουργική πράξη και θεωρείται κατάλοιπο από τις «αγάπες», τα κοινά γεύματα των πρώτων χριστιανών. Η Ευχή της Αρτοκλασίας μνημονεύει πολύ παραστατικά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ὁ εὐλογήσας τοὺς πέντε ἄρτους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐξ αὐτῶν πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας, εὐλόγησον καὶ τοὺς ἄρτους τούτους, τὸν σῖτον, τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ ἱερᾷ Μονῇ (τῇ πόλει) ταύτῃ καὶ εἰς τὸν κόσμον σου ἅπαντα· καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας πιστοὺς δούλους σου ἁγίασον. Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ σύμπαντα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Η Ακολουθία ολοκληρώνεται με τον 11ο στίχο του 33ου Ψαλμού του Δαβίδ: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ». Είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επίκαιρο το νόημα του παραπάνω ψαλμού, αφού όλοι, λίγο έως πολύ, ταλαιπωρούμαστε από τη σύγχρονη οικονομική κρίση, η οποία αποδεικνύει περίτρανα πως η οικονομική κατάσταση του ανθρώπου μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκείνο, όμως, το οποίο δε μπορεί να μεταβληθεί είναι η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, τα πνευματικά αγαθά τα οποία έχει αποκτήσει και κυρίως η σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης του με το Θεό, ο Οποίος, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, είναι το πιο τέλειο αγαθό, το όποιο δε θα στερηθούν όσοι Το ζητούν με την καρδιά τους.

Το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων και πλέον ψυχών μας δίνει μια εικόνα της πλούσιας δωρεάς του Θεού από υλικά και πνευματικά αγαθά, τα οποία με την αγάπη Του προσφέρονται στην ανθρωπότητα. Αυτή την αγάπη του Θεού ας αναζητήσουμε και εμείς!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεγάλη Πέμπτη η ελευθερία της ταπείνωσης

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι για την Εκκλησία μας αφορμή να θυμηθούμε τον Μυστικό Δείπνο, την…

Άφθαρτος στο κελί του βρέθηκε μοναχός που ήταν νεκρός πάνω από ένα μήνα

Μάρτυρες ενός θαυμαστού γεγονότος έγιναν οι Πατέρες της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων του…

Πλήθος πιστών για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παΐσιου

Πλήθος πιστών επισκέφθηκε χθες τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή…

ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΝΕΣΤΟΥ 10 ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Το μυστήριο της θείας λειτουργίας τελείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή σύμφωνα με το Αγιορείτικο ημερολόγιο και τυπικό και επιτελούνται συχνές αγρυπνίες

Για πληροφορίες τηλ. 2310662820

Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία
Η ιστοσελίδα Pmnews δεν ευθύνεται για τις απόψεις των μελών της καθώς και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι διάφοροι σύνδεσμοι. Οι πηγές όσων άρθρων, ειδήσεων ή πληροφοριών ανήκουν σε άλλη ιστοσελίδα αναφέρονται σε εμφανές σημείο.
www.pmnews.gr Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία | All rights reserved