ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 1.9 (video)

Rating:
( 0 Rating )

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Υφαντίδης

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ 10-02-2013
ΙΣτ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (κατά Ματθαίο, κεφ. 25, στιχ. 14-30)

Τα τάλαντα

Στη σημερινή παραβολή ο Κύριος μας τονίζει πως ο άνθρωπος προικίστηκε από το Θεό με «τάλαντα», χαρίσματα δηλαδή σωματικά, διανοητικά και ψυχικά, τα οποία τον άφησε ελεύθερο να καλλιεργήσει και να πολλαπλασιάσει. Μάλιστα δε, ο Θεός, με την πανσοφία η οποία Τον διακρίνει, μοίρασε ανάλογα στους ανθρώπους τα τάλαντά τους, ώστε, εάν τα καλλιεργήσουν, να υπάρχει αρμονία και η κοινωνία να περιλαμβάνει άξιους πολίτες σε όλους τους τομείς: επιστήμονες, συγγραφείς, πολιτικούς, κληρικούς, εργάτες, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, υπαλλήλους, γεωργούς κλπ. Δεν έχει σημασία εάν δεν έχουν όλοι κάποιο εντυπωσιακό χάρισμα. Εξάλλου όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξία, αφού ο κάθε ένας είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο.

Η Εκκλησία μας τονίζει πως όλοι, ανάλογα με την ηλικία, τις δυνατότητες και τις περιστάσεις, οφείλουν να αναπτύξουν τα χαρίσματα τα οποία έχουν και να τα φανερώσουν με τα έργα τους, όπως διδάσκει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για να αναπτυχθούν σωστά τα χαρίσματα, θα πρέπει αυτά να αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πλησίον, του αδελφού, του συνανθρώπου. Ο απόστολος Πέτρος στην Α’ Επιστολή του, μας προτρέπει: «ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ», δηλαδή «να εξυπηρετείτε ο ένας τον άλλο σύμφωνα με το χάρισμα που έλαβε ο καθένας σας, σαν καλοί διαχειριστές της ποικιλόμορφης χάρης του Θεού». Και τούτο θα επιτευχθεί αφενός μεν εάν ο άνθρωπος δρα μέσα στα όρια της τιμιότητας και της ηθικής, χωρίς να έχει την αίσθηση της κτητικότητας, ότι δηλαδή το χάρισμα του ανήκει και μπορεί να το διαθέσει όπως εκείνος θέλει, αφετέρου δε εάν ο άνθρωπος δρα με αγάπη. Την προηγούμενη Κυριακή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας επισήμανε πως γνώμονας των καλών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων είναι η αρετή της αγάπης. Η αγάπη, όμως, αποτελεί και γνώμονα της καλή χρήσης και καλλιέργειας των χαρισμάτων με τα οποία προίκισε ο Θεός τον άνθρωπο. Εάν δεν έχουμε αγάπη, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, δεν θα μας σώσουν οι διάφορες ικανότητες που έχουμε. Η αγάπη επιβάλλει να επιζητούμε τα χαρίσματα τα οποία ωφελούν τους άλλους και όχι εκείνα που διεγείρουν το θαυμασμό των άλλων για μας. Έχοντας την αγάπη ως σημείο αναφοράς, ο άνθρωπος αξιοποιεί τα χαρίσματά του προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και όχι με σκοπό μόνο την ευτυχία και ικανοποίηση του εαυτού του. Η Εκκλησία δε θέλει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στον ατομισμό, αλλά ζητά από τον καθένα την κοινωνική συνείδηση και προσφορά που θα τον κάνει να ζει για τους άλλους τους δε άλλους να ζουν γι’ αυτόν. Για το λόγο αυτό, ακόμη και από τη μικρή ηλικία, από τα πρώτα σχολικά χρόνια, ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργεί και να αυξάνει τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός, με γνώμονα την αγάπη προς τον πλησίον, ώστε να συνηθίσει να προσφέρει και αργότερα, προς όφελος της κοινωνίας μας.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να ανιχνεύσουμε μέσα μας και να βρούμε ποιά χαρίσματα μας έδωσε ο Θεός και να τα αξιοποιήσουμε κυρίως προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή των αδελφών μας. Στη συνέχεια ο Θεός θα κρίνει εάν ο καθένας από εμάς, χρησιμοποίησε σωστά τα λίγα ή τα περισσότερα χαρίσματα τα οποία του έδωσε. Και θα έρθει κάποτε η στιγμή εκείνη, κατά την οποία, ο καθένας από τους ανθρώπους που αγάπησε, πρόσφερε στον πλησίον του, θυσιάστηκε για αυτόν, θα ακούσει αυτό το οποίο ανέφερε και ο Κύριός μας στην παραβολή: «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω: εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». Και η χαρά αυτή δεν είναι άλλη από εκείνη την οποία αισθάνονται καθημερινά όσοι το βράδυ πριν κοιμηθούν έχουν τη χριστιανική συνείδησή τους ήρεμη ότι όχι μόνο δεν έβλαψαν κανένα συνάνθρωπό τους, αλλά και πως έπραξαν κάθε τι που ήταν δυνατό για την εξυπηρέτησή του. Είναι η χαρά εκείνη την οποία απολαμβάνουν, ήδη κατά την παρούσα, επίγειο ζωή τους, οι Άγιοι και όλοι οι άνθρωποι του Θεού.

Την περασμένη Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι απλές αυτές σκέψεις με τον υπέροχο «Ύμνο της Αγάπης» του αποστόλου Παύλου. Σήμερα ας κλείσουμε με ένα πανέμορφο τροπάριο, το οποίο με απλά λόγια αναπτύσσει όλη τη σοφία των ανθρώπινων χαρισμάτων, και το οποίο ψέλνεται στους ναούς μας κάθε Μεγάλη Τρίτη βράδυ: «Δετε πιστοί, περγασώμεθα προθύμως τ Δεσπότ· νέμει γρ τος δούλοις τν πλοτον, κα ναλόγως καστος, πολυπλασιάσωμεν, τ τς χάριτος τάλαντον. μέν σοφίαν κομιείτω, δι' ργων γαθν. δ λειτουργίαν λαμπρότητος πιτελείσθω, κοινωνείτω δ το λόγου, πιστος τ μυήτ, κα σκορπιζέτω τν πλοτον, πένησιν λλος· οτω γρ τ δάνειον πολυπλασιάσομεν, κα ς οκονόμοι πιστο τς χάριτος, δεσποτικς χαρς ξιωθμεν, ατς μς καταξίωσον, Χριστε Θεός, ς φιλάνθρωπος». Δηλαδή: «Ελάτε πιστοί, ας καλλιεργήσουμε από αγάπη προς το Δεσπότη Χριστό, τα χαρίσματα που λάβαμε από Εκείνον. Διότι αυτός μοιράζει τον πλούτο των χαρισμάτων του. Και ο καθένας, και όλοι μαζί, ανάλογα με αυτά που πήραμε, ας προσπαθήσουμε να πολλαπλασιάσουμε τα δώρα που μας χάρισε ο Θεός. Αυτός που έλαβε σοφία, ας την μεταδώσει με πράξεις αγαθές. Και κάποιος άλλος ας προσφέρει λαμπρές υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας. Και ο δυνατός στην πίστη ας την μεταδίδει με λόγια θεϊκά και παρηγοριάς σε εκείνον που βρίσκεται στην άγνοια. Και ο άλλος ας σκορπίζει τα πλούτη του στους φτωχούς. Με αυτό τον τρόπον, ό,τι χάρισμα λάβαμε σαν δάνειο από το Θεό, ας το αυξήσουμε, για να αξιωθούμε να απολαύσουμε την ουράνια χαρά που δωρίζει ο κυρίαρχος Θεός. Αυτής της χαράς αξίωσέ μας Φιλάνθρωπε Χριστέ ο Θεός».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεγάλη Πέμπτη η ελευθερία της ταπείνωσης

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι για την Εκκλησία μας αφορμή να θυμηθούμε τον Μυστικό Δείπνο, την…

Άφθαρτος στο κελί του βρέθηκε μοναχός που ήταν νεκρός πάνω από ένα μήνα

Μάρτυρες ενός θαυμαστού γεγονότος έγιναν οι Πατέρες της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων του…

Πλήθος πιστών για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παΐσιου

Πλήθος πιστών επισκέφθηκε χθες τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή…

ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΝΕΣΤΟΥ 10 ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Το μυστήριο της θείας λειτουργίας τελείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή σύμφωνα με το Αγιορείτικο ημερολόγιο και τυπικό και επιτελούνται συχνές αγρυπνίες

Για πληροφορίες τηλ. 2310662820

Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία
Η ιστοσελίδα Pmnews δεν ευθύνεται για τις απόψεις των μελών της καθώς και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι διάφοροι σύνδεσμοι. Οι πηγές όσων άρθρων, ειδήσεων ή πληροφοριών ανήκουν σε άλλη ιστοσελίδα αναφέρονται σε εμφανές σημείο.
www.pmnews.gr Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία | All rights reserved